کد خبر: 45
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۰
چهره های حقوقی

دکتر ابراهیم بیگ زاده، اکنون رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است ایشان دکترای حقوق بین الملل (رساله در مورد حقوق بین الملل دریا) از دانشگاه نانت فرانسه دارد

اما سوابق تحصیلی ایشان:
1- دیپلم ریاضی از تهران - 1353
2- کارشناسی ( لیسانس) حقوق قضایی از دانشگاه ملی ایران – 1358
3- گواهی نامه زبان فرانسوی از دانشگاه گرونوبل – فرانسه - 1359
4- دیپلم مطالعات عالی زبان شناسی و آواشناسی فرانسوی از دانشگاه گرونوبل – فرانسه -1360
5- کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) حقوق دریایی و هوایی از دانشگاه نانت – فرانسه - 1362
6- دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه نانت – فرانسه – 1368
7- گواهی نامه آکادمی حقوق بین الملل لاهه –سال  1376  
 
» سوابق آموزشی
1) استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی (دانشگاه ملی ایران سابق) از سال 1368
2) استاد مدعو دانشگاه پاریس 1 پانتئون – سوربن – فرانسه، 2004
3) استاد مدعو دانشگاه پاریس 11 – سو – فرانسه، 2005
 
» سوابق تدریس
1- حقوق بین الملل عمومی
2- حقوق سازمان های بین المللی
3- حقوق بین الملل دریا
4- حقوق بین الملل هوا و فضا
5- حقوق بین الملل توسعه
6- حقوق بین الملل کیفری
7- حقوق سازمان های بین المللی غیر دولتی
8- حل وفصل مسالمت آمیز اخلافات بین المللی
9- حقوق بشر دوستانه بین المللی و مسئولیت کیفری فردی
10- حقوق بین الملل معاهدات
 
» فعالیت ها
1- معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از 1370 تا 1382
2- معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از 1374تا 1382
3- عضو شورای دانشگاه شهیدبهشتی از 1377 تا 1382
4- عضو موسس و معاون انجمن ایرانی حقوق بین الملل وابسته به انجمن حقوق بین الملل
5- عضو فعال جامعه فرانسوی حقوق بین الملل
6- عضو انجمن بین المللی حقوق جزا
7- عضو موسس انجمن ایرانی حقوق جزا
8- عضو موسس انجمن ایرانی حقوق تطبیقی
9- عضو موسس انجمن ایرانی داوری
10 – عضو موسس انجمن ایرانی جرم شناسی
11- عضو سازمان بین المللی کارشناسان (اوردینکس)
12- عضو کمیته حقوقی و علوم و فنون دریایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
13- عضو شورای پژوهش های علمی کشور
14- عضو هیأت تحریریه چندین مجله علمی معتبر
15- عضو انجمن دوستی ایران و فرانسه
16- عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
17- عضو موسس موسسه حقوق و توسعه
18- مشاور حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک
19- مشاور مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی
20- مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایران در مورد مسائل مربوط به بحر خزر
21- مشاور معاون حقوقی رییس جمهور از 1376 تا 1384
22- مدیر مسئول سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی
23- موسس انتشارات داد آفرین
24- مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی
 
» کتاب ها
- رساله کارشناسی ارشد : نظام هوانوردی بین المللی( نگرش انتقادی)
2- رساله دکتری: نظام حقوقی مناطق دریایی تحت حاکمیت و صلاحیت ملی دولت ها از ژنو 1958     تا مونتگوبی 1982
3- سازمان های بین المللی : جلد اول اسناد سازمان های جهانی
4- نظام حقوقی بحر خزر ( برای مرکز تحقیقات استراتژیک)
5- نظام حقوقی جزایر سه گانه ایرانی ( ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک) خلیج فارس ( برای مرکز تحقیقات استراتژیک )
6- حقوق سازمان های بین المللی
 
» مقالات به زبان فرانسه
1 - " نحوه ی جذب قواعد و مقررات بین المللی در نظام حقوقی ایران" در مجموعه " جنایات اقتصادی و آسیب به منزلت و کرامت انسانی" پاریس – انتشارات علوم انسانی – 1999
2-" آسیب به منزلت و کرامت انسانی : بررسی وضعیت حقوقی ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه جنایات اقتصادی و آسیب به منزلت و کرامت انسانی – پاریس – انتشارات علوم انسانی - 1999
3-"کمیسیون تعیین حدود فلات قاره" در سالنامه (فرانسوی) حقوق دریا- پاریس – انتشارات پدُن -2000
4- " ایران و مساله منطقه گرایی" همراه با دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی- در مجله فرانسوی آرشیو سیاست جنایی شماره 23- انتشارات پدُن – 2001
5-" محاکم داخلی و جنایات بین المللی : وضعیت حقوق ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه " محاکم داخلی و جنایات بین المللی" زیر نظر میری دلماس- مارتی و آنتو نیو کاسسه – پاریس – انتشارات دانشگاهی فرانسه (پوف) – 2002
6- "تحدید حدود دریایی و مسائل سرزمینی فیمابین قطر و بحرین : بررسی رأی دیوان بین المللی دادگستری" در سالنامه – فرانسوی ) حقوق دریا- پاریس – انتشارات پدُن 2002
7- " حقوق جزای ایران در پرتو جهانی شدن " همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه نکوداشت پرفسور میری دلماس مارتی – پاریس – 2005
8-" وضعیت حقوقی جزایر ایرانی در خلیج فارس : ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک )" در سالنامه (فرانسوی) حقوق دریا- پاریس – انتشارات پدُن - 2003
9- "حقوق بین الملل بین اسطوره و واقعیت" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه انجمن اروپایی حقوق بین الملل – پاریس – 2006
10- " تحول حقوق بین الملل "در مجموعه "نگرش های یک نسل بر حقوق بین الملل"، انتشارات پدُن، پاریس – 2008
 
» مقالات به زبان فارسی
1- " نقش سازمان های غیر دولتی در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 15 – سال 1373
2- بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل" در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 16- 17- سال 1375
3- " سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین المللی : تئوری و عمل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 18 – سال 1376
4- " نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری" در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 21-22 سال 1378
5- " ظهور یک عدالت بین المللی کیفری " در مجله تحقیقات حقوقی شماره 29-30 – سال 1379
6- " سازمان های غیر دولتی و حقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 31-32 سال 1380
7- " چالش های فراروی دیوان بین المللی کیفری" در مجله سیاست خارجی – سال 1382
8- " تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل " در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره 1 – سال 1384
9- " بلایای طبیعی و حقوق بین الملل " همراه با آقای دکتر حبیبی – در مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 10– شماره 15-16 – سال 1384
11- "جهانی شدن حقوق بشر و ساز کارهای اجرای آنها " در پیک خبری کمیسیون ایرانی حقوق بشر – سال 1386
12- " حمایت کنسولی از اتباع " در فصل نامه سیاست خارجی ( ویژه حقوق بین الملل) – زمستان 1385
13- " کمیسیون تحکیم صلح " در مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی – 1386
14- "در تکاپوی صلح پایدار" در مجله تحقیقات حقوقی – 1387
15- "نگرشی بر کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی " در فصلنامه سیاست خارجی – 1386
16- " جایگاه کمک های بشر دوستانه در حقوق بین الملل" در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی – 1386
17- " تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید" سالنامه ایرانی حقوق بین المللل و تطبیقی – شماره 3، 1387
18- تحقیقات حقوقی شماره 49، سال 1388
19- " دزدی دریایی" ، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ، شماره 4 - 1388
 
» مقالات ترجمه شده به فارسی
1-" نقش و مفهوم کنسانسوس درحقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1369
2- " در تکاپوی یک حقوق اجتماعی بین المللی " در مجله حقوقی – سال 1370
3- "بشریت و حقوق بین الملل" در مجله حقوقی – سال 1371
4- " برنامه برای صلح و منشور ملل متحد" در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1373
5- " ژنتیک بیم و امید" در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز – سال 1376
6- " دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات " در مجله تحقیقات حقوقی- سال 1377
7- دولت و جهانی شدن حقوق : از حقوق بین الملل تا جهانی شدن حقوق " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1379
8- " سازمان ملل متحد و حل بحران های بین المللی " در مجله کانون و کلای دادگستری مرکز – سال 1380
9- " مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر " در مجله تحقیقات حقوقی – سال - 1380
10- " چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است ؟ " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1380
11- " حقوق بین الملل در تکاپوی ارزش های خویش : صلح – توسعه – دموکراسی" در مجله تحقیقات حقوقی – 1381
12- " جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1382
13- " روابط فیمابین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد" در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1384
14- " دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل" در مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی – سال 1384
15- " قاضی ویژه در دیوان بین المللی دادگستری " در مجله حقوقی – سال 1384
 
» طرح های تحقیقاتی
1-"جنایات بین المللی" در موسسه ماکس پلانک – آلمان- سال1380
2-"نظام حقوقی جزایر خلیج فارس" مرکز تحقیقات استراتژیک – ایران – تهران – سال 1382
3-"تکالیف قدرت های اشغالگر در حقوق بین الملل" در موسسه ماکس – پلانک – آلمان – سال 1383
4- "مسائل حقوقی ایران با کشورهای همجوار خود"مرکز تحقیقات استراتژیک – ایران – تهران – سال 1386
5- مشکلات جذب و اجرای قواعد بین المللی در نظام حقوقی ایران – مجمع تشخیص مصلحت نظام 1389

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =